Information 2015-4

Information 2015-3

Vojens, den 23. september 2015

 

Indkaldelse

 

Ekstraordinær generalforsamling

 

TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2015 KL. 19:00

 

SE-ARENA  -  VOJENS

 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Beslutning om oplæg fra Haderslev Kommune

 

OPLÆG FRA HADERSLEV KOMMUNE:

Den påtænkte beslutning

Udvalget for Plan og Miljø besluttede den 2. september 2015, at man har i sinde

§         At fastsætte vedligeholdelsesniveauet for græsklipning i Billundkvarteret til 150.000 kr. pr. år for hele arealet

§         At tilbyde jer (Grundejerforeningen) at overtage vedligeholdelsesforpligtelsen for hele græsarealet i Billundkvarteret mod en kommunal betaling på 150.000 kr. pr. år).

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Yderligere info om Haderslev Kommunes oplæg og aftalerne m.v. fra 1983/1984 på hjemmesiden.

1983 bilag vedrorende aftalen med kommunen.pdf

GFB Ekstraordinaer GF 2015..pdf

 

 

Information 2015-2

Kære medlem                                                                         Vojens, den 02.05.2015

Det er pålagt bestyrelsen at indkræve et årlig kontigent, hvor beløbsstørrelsen i
Henhold til vedtægterne, fastsættes af generalforsamlingen.
Vi skal derfor anmode om, at indbetalingen for indeværende år er modtaget  af
Foreningen senest den 01.06.2015.
Ved manglende indbetaling efter denne dato, vil medføre nyt påkrav samt pålagt et
gebyr på 100,- kr. hver gang vi sender en rykker.

Yderligere manglende indbetaling vil medføre, at vi skal overgive sagen til advokat,
med der af følgende ekstra omkostninger der vil være i forbindelse med advokat udgifter,
vil blive vider givet til de medlemmer som ikke har betalt til tiden.

Girokort er ved lagt brevet her og afleveret i postkassen 02.05.2015.

VIGTIG HUSK GADE NAVN PÅ INDBETALING KORT, KAN OGSÅ BETALES VIA BANK
OVERFØRELSE TIL KONTO NR. 7990-1068282

Skulle der være eventuelle spørgsmål, kan henvendelse ske til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kurt Brændekilde
Kasserer

 

 

Information 2015-1

Vojens – Februar 2015

 

Langt størsteparten af medlemmerne betalte, inden udgangen af februar måned 1984, 2.250,- kr., som helt og endelig frigørelse, (få valgte en årlig reguleret afgift, den årlige afgift udgør p.t. kr. 901,- pr. år) for pleje og vedligeholdelse af de grønne områder.

Pligten blev overtaget af det daværende Vojens Kommune. Disse forhold er efter vor bedste overbevisning ikke ændret grundet overgang til storkommune, bestyrelsen arbejder derfor stadig intenst for at holde Haderslev Kommune op på den indgåede aftale.

Desværre må vi konstatere at vi ikke bare føler os dårlig behandlet – Vi bliver dårlig behandlet!

Der er blevet lang vej fra borger til Rådhuset.

Utilfredshed med pleje og vedligeholdelse af områderne rettes direkte til Haderslev Kommune.

Mange medlemmer med børn og børnebørn, deltog i GFBs traditionelle juletræsfest der blev afholdt på Hotel Vojens, hvor der var underholdning med julemand og nissebørn og musik- og sanglege.

Der var ca. 300 deltagere i alt til festen.

Bestyrelsen modtager til stadighed reklamationer over:

  • Knallertkørsel på cykel- og gangstierne
  • Løsgående hunde
  • Bortskaffelse af diverse effekter på de grønne områder og i læbælter. Aske, malingrester, haveaffald m.m. selv om vi har en ganske glimrende genbrugsplads i området.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.