Information 2016-4

Juletræsfest 2016

Igen i år afholdes der juletræsfest i GFB.

Dette arrangement er kun for medlemmer med deres egne børn, samt bedsteforælder med deres børnebørn. Som er medlem af GFB.

 

 

Information 2016-3

Vojens 08-04-2016

Til Alle Medlemmer i Grunderejerforeningen Billundområdet i Vojens


Vedr. Kontingent opkrævning for 2016

Kære Grundejer

Det er pålagt bestyrelsen at indkræve det årligt kontingent. Beløbsstørrelsen i henhold til vedtægterne,
som blev fastsat på generalforsamlingen den 23 marts 2016, er for kalenderåret, fastsat til et beløb på
200,00 kr. pr grundstykke.

Jeg skal derfor venligst anmode dig om at indbetale de 200,00 kr. ( pr grundstykke man ejer) senest den 1 maj
2016 på grunderejerforeningens konto i Sydbank.

Reg. Nr. 7990
Konto nr. 1068282

Idet du som tekst bedes anføre Gadenavn  og husnummer og navn på ejerne af grunden. I den anførte rækkefølge.
Jeg skal samtidig oplyse, at såfremt betaling ikke indgår til tiden, på løber der et rykkergebyr på 100,00 kr.
pr rykker/opkrævningsskrivelse.
Efter 3 rykker fra GFB, vil sagen videregives til vores advokat, som vil tage sig af resten.
Bemærk at hvis du bor til lejer i et hus, så skal du videre give denne seddel til ejeren af grundstykket.
Hvis kontingentet for 2016 er betalt, skal du bare se bort fra denne skrivelse.


Med venlig hilsen

Kurt Brændekilde
Kasserer for GFB Vojens

Information 2016-2


Kære medlem                                                                                                      Vojens, den  15.02.2016.

På hjemmesiden kan du finde information om grundejerforeningen og om emner af fælles interesse.
Hjemmesiden er for alle medlemmer af grundejerforeningen GFB.
Ud over at varetage grundejernes fælles interesser i forhold til kommunen og området, sker der
også  andre ting i løbet af året.
Grundejerforeningen afholder hvert år juletræsfest for Jer og Jeres børn.
Først på året afholdes den årlige generalforsamling,
Foreningens aktiviteter vil kunne findes under Arrangementer på hjemmesiden.
På hjemmesiden er der referater fra de seneste generalforsamlinger, vedtægter, osv.

Bestyrelsen er også opmærksom på de medlemmer som ikke har computer/Internet, og som kan have
svært ved at betale kontigent via netbank. Her opfordres det til at kontakte kasserne, for at
undgå at blive belastet med rykker gebyr. Der vil i fremtiden ikke blive omdelt girokort, men
i stedet et konto nummer, som man skal indbetale til.
Bor du til leje, vil det være en fordel, at videregive infobrevet til ejeren, så denne også
kan få samme oplysninger, som dem der bor til leje.
Besøg siden en gang imellem, for at holde dig orienteret.

Infobreve som det du læser nu, vil forsat blive omdelt, efter behov, når der er vigtige
information til dig som er medlemmer af grundejerforeningen.
 
Har du spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsen håber på at rigtige mange medlemmer kommer til generalforsamlingen og deltager.

www.gfb-vojens.dk

Sammen står vi stærkest.

Information 2016-1

                                                                                                                                    Vojens, den 15. februar 2016.

                                            Indkaldelse

                            Ordinær generalforsamling

                     Onsdag den 23. marts 2016 kl. 19:00

                                  På Hotel Vojens

                                    Dagsorden


1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning om foreningens virke i foregående regnskabsår.
4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til §10
a. På valg er formanden (ønsker ikke genvalg)
b. På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisorer og suppleanter i henhold til §10.
9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen