Information 2013-1

Indkaldelse

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00

På Hotel Vojens

Dagsorden

1. valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning om foreningens virke i foregående regnskabsår.

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslg.

6. Det kommende års budget og fastsættelse af kontigent.

7. Valg af revisorer og suppleanter i henhold til § 10.

8. valg af revisorer og supplanter i henhold til § 10.

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

Virksomhedsbesøg

Tirsdag den 18 marts 2014 kl. 19:00

har grundejerforeningens medlemmer mulighed for at besøge en

særdeles interessant lokal virksomhed :

Affaldsregion NORD I/S

Tingvejen 1 - 6500 Vojens.

Vi mødes ved hovedindgangen kl. 18:55

Af hensyn til traktementet, venligst tilmelding til

Flemming Elmdal Kramer
senest den 16.3.2014

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.