Information 2014-1

Vojens, den 28.05.2014

Kære medlem

Så er tid igen til at betale det årlige kontingent for året 2014 til

Grunderejerforeningen Billundområdet i Vojens.

Det er pålagt bestyrelsen at indkræve et årligt kontingent, hvor

beløbsstørrelsen i henhold til vedtægterne, fastsættes af generalforsamlingen.

Vi skal derfor anmode om, at indbetalingen for indeværende år er modtaget af

foreningen senest den 20.06.2014.

Betaling via det Girokort som er vedhæftet eller til konto nr. 7990-1068282 .

Husk Navn og Gade navn ( det er VIGTIGT ellers kan vi ikke se hvor pengene kommer fra).

Hvis man vil gøre det lidt nemmere for sig selv kan man også lægge den ind i sin

betalingsservice, hvis man gør det skal husk navn og gadenavn så vi kan se hvem pengene

kommer fra. ( VIGTIGT).

Ved manglende indbetaling efter denne dato, vil medføre nyt påkrav samt pålagt et

gebyr på 100,- kr.

Yderligere manglende indbetaling vil medføre at vi skal overgive sagen til advokat,

med deraf følgende ekstra omkostninger for jer.

Skulle der være eventuelle spørgsmål, kan henvendelse ske til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kurt Brændekilde

Kasserer