Information 2021

 

 

Runebandens Legeplads

Så gik den desværre ikke længere.

For første gang har vi oplevet hærværk på legepladsen, hvor man har beskadiget
skiltet med regler etc. 
Det er af solidt lavet materiale.

Vi skal opfordre alle til at holde et vågent øje med HELE pladsen og
redskaberne, det er solide og dyre redskaber - OG DET ER SYND FOR VORE BØRN!

Observerer du noget så giv besked til GFB eller politi.
 
 
 
 

Vojens, den 08.09.2021

 

Indkaldelse

 

Ordinær generalforsamling

 

Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19:00 

 

Hotel Vojens - Vojens

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af referent.

  3. Formandens beretning om foreningens virke i foregående regnskabsår 2020.

  4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

  5. Indkomne forslag. 

  6. Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent.

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til §10. 

           På valg er: Kurt Brændekilde, Ib Erbs, Chresten Tønder, alle modtager genvalg.

  1. Valg af revisorer og suppleanter i henhold til §10.

  2. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

Af hensyn til traktement, gerne tilmelding pr. mail til formanden – elmdal@mail.dkEfter generalforsamlingen møder byrådsmedlem Kjeld Thrane:

 

Bl.a. vil der være en drøftelse af niveauet for den kommunale vedligeholdelse/pasning af områderne i Billundkvarteret og den fremadrettede prioritering heraf, samt øvrige områder i lokalområdet. 

 

HUSK TILMELDING TIL GRUNDEJERFORENINGENS NYHEDSBREV

Colas arbejder igen på stierne.

 

Det forventes arbejdet kan færdiggøres på torsdag i denne uge (3.9.2021).

 

 

 

Asfaltarbejder i Odinsvejskvarteret i uge 34

 

Hej alle

Seneste nyt om asfaltarbejder på stier i Odinskvarteret.

Der vil blive sendt en sms-besked ud mandag morgen, til borgere med mobiltelefon i kvarteret, for at minde om at arbejdet går i gang.

Jeg tager selvfølgelig forbehold for vejret…endnu en gang.

VH Ane Grosmann

 

Vejret har desværre været ustabilt efter ferien, derfor er kun en del af arbejdet på stierne i Odinskvarteret udført.

 

Den manglende del af arbejdet kræver, at stierne er helt tørre. Vejrudsigten for næste uge, ser lige nu nogenlunde stabil ud. 

Udsprøjtning af flydende asfalt og udlægning af pulveriseret stenblanding opstarter derfor på mandag d. 23. august efter denne tidsplan, men naturligvis med forbehold for vejret:

 

Uge 34:

Blå stier:             Mandag 

Grønne stier:     Tirsdag/Onsdag

Gule stier:          Onsdag/Torsdag 

Der vil være afspærringer og omkørselspile på stierne. Der arbejdes mellem kl. 7 og 19.

Der informeres i løbet af uge 34 om tidspunkter for udførelse af de hvide og lyserøde stier.

 VÆR MEGET OPMÆRKSOM!

Vi opfordrer til at UNDGÅ, at gå og cykle på stierne under arbejdet. 

Kig på tidsplanen og HOLD ØJE med, hvor der arbejdes og benyt alternative ruter i kvarteret. 

 

Skulle det alligevel ske, at du får flydende asfalt på sko, tøj, cykler eller andet, kan det fjernes ved at gnide med almindelig madolie og vaske efter med opvaskemiddel. Det samme gælder for hunde- og kattepoter.

Og husk, flydende asfalt smitter af på betonfliser og er meget svært at fjerne igen.

 Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Haderslev Kommune, Ane Toftegård Grosmann på 74 34 23 20 

Venlig hilsen 
Ane Toftegård Grosmann

Ingeniør

Haderslev Kommune
Teknik og Klima, Driftsafdelingen
Ved Havnen 15-17 - 6100  Haderslev
Direkte telefon: 74342320
aneg@haderslev.dk
www.haderslev.dk

 

 

Asfaltarbejder på stierne i Odinsvejskvarteret i Vojens 

 

Stierne i Odinsvejskvarteret skal have ny overflade. Se venligst kort 

Udføres i uge 28 og 29, 2021 mellem kl. 7 og kl. 16: 

Rensning af revner i stierne og opfyld af revner med flydende varm asfalt. Dette hærder i løbet af 1 time. 

Udføres i uge 31 og 32, 2021 mellem kl. 7 og kl. 19: 

Udsprøjtning af kold flydende asfalt i fuld bredde på stierne. Det skal tørre i 3-5 timer. Derefter udlægges  et lag af fint pulveriseret stenblanding. Derefter kan man færdes på stierne igen. 

Der udføres ikke arbejder i uge 30. 

VÆR MEGET OPMÆRKSOM! 

Vi opfordrer til at UNDGÅ, at gå og cykle på stierne under arbejdet. 

Kig på tidsplanen på næste side og HOLD ØJE med, hvor der arbejdes og benyt alternative ruter i  kvarteret.  

Skulle det alligevel ske, at du får flydende asfalt på sko, tøj, cykler eller andet, kan det fjernes ved at gnide  med almindelig madolie og vaske efter med opvaskemiddel. Det samme gælder for hunde- og kattepoter. Og husk, flydende asfalt smitter af på betonfliser og er meget svært at fjerne igen. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte: 

Haderslev Kommune: 

Ole Kruse, 51 50 46 49 (uge 29) 

Rune Forum, 74 34 23 01 (uge 31) 

Ane Toftegård Grosmann på 74 34 23 20 (uge 28 + uge 32) 

Asfaltentreprenør - Colas A/S 

Ole Lund, 27 79 03 08 

 

Arbejdet skal udføres i tørt vejr, der vil ikke blive arbejdet på dage med regn.  

Tidsplanen herunder er derfor kun vejledende og kan forskubbe sig.  

Oprensning af revner og opfyld med flydende varm asfalt er opstartet, og udføres også i næste uge fra  vest mod øst. 

Udsprøjtning af flydende asfalt og udlægning af fin pulveriseret stenblanding udføres således: Tidsplan uge 31 

Blå: Mandag 

Grøn: Tirsdag/Onsdag 

Gul: Onsdag/Torsdag 

Hvid: Fredag 

Tidsplan uge 32 

Lyserød: Mandag 

Vi håber på forståelse for arbejdets udførelse og beklager på forhånd for gener.


 

 

Ang. fjernvarme

 

OBS OBS OBS

 

Vi er i bestyrelsen blevet gjort opmærksomme på nedenstående.

 

 ”22. juni 2021

 

Vojens Fjernvarme udskifter hovedventiler i ledningsnettet, tirsdag d. 29 juni 2021.

I tidsrummet ca. kl. 8.00 - 20.00, vil der være afbrudt for varme- og varmtvands-forsyningen, i området:

Hele Fuglehaven, Runebakken, Dyssebakke, Muninslund, Skjoldsvænge, Gefionsvænge, Mimersvænge og Hejmdals Brovej.

 

Vi beklager de gener det må medføre.”

 

Billede herunder.

Her er linket til ovenstående.

 

https://www.vojensfjernvarme.dk/nyheder/ledningsarbejde/?fbclid=IwAR1Or8uUHBtWttxCH_nH6jYv5HRdQEPwbS8St_aQxsNsOCLPs_qvtM4Knpg

 

med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Runebandens Legeplads

 

Kære brugere af Runebandens Legeplads

 

Alle er velkomne til at bruge de gode faciliteter på legepladsen.

 

MEN – det ville være dejligt at man tog sit affald med hjem – eller afleverede det i kommunens affaldsstativ, der står ret tæt på legepladsen.

 

Den tømmes ugentligt.

 

Så ser det pænt og ryddeligt ud for de næste der kommer.

 

 

 

 

Vojens, den 27/5-2021 

PÅMINDELSE 

Kære medlem  

Det er pålagt bestyrelsen at indkræve et årligt kontingent, hvor beløbsstørrelsen i henhold til  vedtægterne, fastsættes på generalforsamlingen. På ( 200,00 Kr.). 

Vi har desværre måttet konstatere at vi stadig ikke har modtaget nogen kontingent indbetaling  for 2021 fra dig. 

Vi tror den manglende indbetaling skyldes en forglemmelse.  

Vi skal derfor anmode om, at indbetalingen for indeværende år 2021 er modtaget af foreningen  senest den 11/06-2021 da vi ellers er nødsaget til at overgive sagen til advokat, med deraf  følgende ekstra omkostninger for jer. 

Da det er en påmindelse så skal du betale nedenstående ind på følgende konto nr. 7990-1068282 Ellers se på hjemme siden. 

Du skal nu betale de 200,00 kr. for kontingent 2021. 

Hvis du har betale så send en kvittering på det , da vi ikke kan se den i vores system. Skulle der være eventuelle spørgsmål, kan henvendelse ske til undertegnede på mail.

Med venlig hilsen 

Kurt Brændekilde, Dyssebakken 135, 6500 Vojens gfb@sommerlund.dk

Kasserer

 

Rutchebane på Runebanden

Til medlemmerne i GFB

 

Der er opstillet denne flotte rutchebane på Runebandens Legeplads. 

 

Det er gjort i en rigtig god mening, og til glæde for børnene.

 

Det er meget beklageligt, men det er desværre IKKE tilladt.

 

Alle legeredskaber er opstillet efter en lovgivning, der fastsætter de indbyrdes afstande de enkelte legeredskaber imellem, samt til kanter m.v. for at pladsen kan godkendes og må benyttes.

 

Legepladsen skal kontrolleres og bliver kontrolleret af bl.a. en uafhængig statslig aut. Legepladsinspektør, for til stadighed at kan være godkendt brug.

 

Bestyrelsen beklager, men vi er nødt til at gøre opmærksom på at det kan give problemer for brugerne.

 

 

OBS OBS

Kommunens gadelysentreprenør har kørt en runde i vængerne omkring Fuglehaven, og har kunnet konstatere, at der fortsat er borgere, der ikke har fået klippet fri omkring gadelysmasterne.

 

Der er også en del steder, hvor der er monteret postkasser på gadelysmasterne, -disse skal borgerne afmontere, ellers tager entreprenøren dem med, når masterne fjernes.

 

De steder, hvor postkasserne er sat tæt op ad masterne, bedes disse opgravet, for at vores graveentreprenør kan komme til.

 

Haderslev Kommune hjælper gerne med at få klippet fri omkring masterne for ca. 465 kr./mast inkl. moms.

 

Ønskes denne løsning bedes borgerne kontakte mig hurtigst muligt på mail:

 

CAVH@haderslev.dk eller på telefon 74 34 23 25.

 

 

 

 

 

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING

 

Til medlemmerne i GFB

Grundet Corona pandemien, hvor hverdagen for langt de fleste af os, er fuldstændig ændret, og hvor næsten ingenting er som tidligere.

Vores ordinære generalforsamling, varslet til den 31. marts 2021 kl. 19:00 i 

Frøs Arena 

er vi derfor desværre nødsaget til at udsætte grundet forsamlingsforbuddet, og uden kendskab til, hvornår det kan tillades afviklet. 

Det årlige kontingent til GFB skal dog fortsat indbetales.[nbsp]

Sidste års generalforsamling besluttede at bibeholde kontingentet på 200 kr. som  indbetales på foreningens bankkonto:

Sydbank:

Reg. Nr. 7990

Kt. Nr. 1068282

Med venlige hilsner

Bestyrelsen

 

Renovering af legepladsen på Dyssebakken

 

Legepladsen på Dyssebakken er ved at blive renoveret, derfor er den næsten lukket helt ned.

Straks alle legeredskaber er klar til brug, oplyses det her på hjemmesiden.

Der kan desværre ikke oplyses nogen 100% sikker åbningsdato endnu, men der arbejdes målrettet på at gøre ventetiden så kort som muligt.

Vi håber den nyrenoverede plads bliver til glæde og gavn for både børn og vokse.

MVH Bestyrelsen

 

 

AFHENTNING AF TRÆ PÅ RUNEBAKKEN

Haderslev Kommune arbejder i øjeblikket på regulering af skoven på Runebakken.

GFBs medlemmer kan afhente det fældede træ gratis.

Dog skal følgende observeres:

Grene / kviste under ca. 5 – 6 cm tykkelse og trætoppe SKAL blive liggende.

 

Haderslev Kommune oplyser ligeledes:

 

DET ER STRENGT FORBUDT AT BRUGE / KØRE MED BIL PÅ STIERNE

 

ved afhentning.

 

SELVSKOVNING IKKE TILLADT.

 

Afhentning kan aftales med Ib – Tlf. 3068 5925