Billundskvarteres baggrund

Billundskvarteres baggrund

Beplantning/hæk

Det er den enkelte parcelejer som skal sørge for at beplantningen mod vej holdes på egen grund,
samt at den ikke er til gene for trafikken. Den enkelte parcelejer er ligeledes forpligtet til
at holde klippe/beskære den hæk/beplantning mod sti og grønne områder som måtte være plantet
på egen grund eller helt/delvis i skellinje.

Med hensyn til oversigtsforhold for hjørnegrunde henvises til de tinglyste bestemmelser.

Beplantning/hæk mod vej og fortov, skal holdes efter Kommunes bestemmelser således.

Hæk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------