Kontingent

Det er tid til at betale årets kontingent til grundejerforeningen

Senest 5.maj skal foreningens medlemmer have betale årets kontingent på 300 kr.

Beløbet indsættes på foreningens konto:

Sydbank, reg. nr. 7990, kontonr. 1068282.

Har du netbank, er det en god ide at lave en automatisk bankoverførsel.

Så skal du ikke huske det hvert år.

Og Husk at oplyse navn og adresse, det er vigtigt, det hjælper kassernes arbejde,

og du undgår at blive opkræver rykker gebyr.
 
Der er ind imellem nogle medlemmer som desværre glemmer at indbetale
kontingent til grundejerforeningen. kassereren har så derefter problemet
med at inddrive skyldig kontingent.
Der er 2 problemer som er markante.

1) - Der er medlemmer som sælger, flytter, skifter folkeregisteradresse etc,
uden at meddele det til kassereren og efterlader dermed bestyrelsen med
problemet og udgifter til at finde den nye ejer. Bestyrelsen henstiller til
medlemmerne at huske at melde eventuelle ændringer til kassereren,
så denne ikke skal lege Sherlock Holmes.

2) - Nogle af de medlemmer der foretager egenbetaling på foreningens
bankkonto i Sydbank reg.nr. 7990 konto nr. 1068282, skriver ikke konkret
hvem indbetaleren er, hvilket giver store problemer i afgørelsen om,
hvem det er som har betalt.
 
Kasseren kan kontaktes via dette link
Kurt Brændekilde