Information 2012-1

Information 2012-1

Som meddelt på generalforsamling den 06. marts 2012, må Haderslev Kommune ikke længere
foretage kontingentopkrævning for Grundejerforeningen.
Opkrævning via ekstern administrator, er en særdeles kostbar løsning, og generalforsamling
opfordrede derfor bestyrelsen til at finde en løsning internt.
Valgte fremgangsmåde er vedlagte girokort, som den p.t. mest fordelagtige løsning. Vi skal fra
bestyrelsen stærkt opfordre medlemmerne til at støtte op om det, bl.a. ved at overholde den anførte
betalingsfrist, det vil lette kassererens arbejde meget.
Kontingentet for 2012 fastsatte generalforsamlingen til kr. 200,- den første stigning i 10 år.
Den 07. marts rettede Grundejerforeningen henvendelse til kommunen med hensyn til at få
repareret de meget store frostskader, der var på bl.a. Overgårdsvej og Fuglehaven.
Reparationerne er nu udført på den "rigtige" måde,
Der er udskiftet vippe på legepladsen på Runebakken, og legepladsen i Billund 1 er trimmet med
hæk/beplantning m.v. udført ved frivilligt arbejde.

Med venlig hilsen
GRUNDEJERFORENINGEN FOR BILLUNDOMRÅDET
Bestyrelsen


Informationsbrev Novermber 2012-2

Vojens – November 2012
Langt størsteparten af medlemmerne betalte, inden udgangen af februar måned
1984, 2.250,- kr., som helt og endelig frigørelse, (få valgte en årlig reguleret afgift)
for pleje og vedligeholdelse af de grønne områder, dette skulle fremadrettet ske i
kommunalt regi. Disse forhold er ikke ændret grundet overgang til storkommune,
bestyrelsen arbejder derfor stadig intenst for at holde kommunen op på den
indgåede aftale.
Utilfredshed med pleje og vedligeholdelse af områderne skal
derfor rettes direkte til Haderslev Kommune.
Den ofte efterlyste hastighedsnedsættelse på Overgårdsvej er nu gennemført.
Der er på strækningen fra indkørslen ved Billundvej til lige efter opkørslen til
Dyssebakken indført en max hastighed på 60 km.
Bestyrelsen modtager ofte reklamationer over:
Knallertkørsel på cykel- og gangstierne
Løsgående hunde
Lagring af diverse effekter på de grønne områder
Ulovlig parkering af campingvogne/trailere m.v. på vendepladserne
Efter et alvorligt færdselsuheld på Fuglehaven, ved cykel-/gangsti & Fyrremejsevej
(ved postkassen) er der sket tilretning af læhegn, således at der er betydelig bedre
oversigtsforhold. Vi håber at det vil være medvirkende til at undgå lignende uheld,
men skal også samtidig opfordre til at de gældende færdselsregler overholdes.
Vi håber at rigtig mange medlemmer, med børn og børnebørn, møder op til GFBs
juletræsfest på Hotel Pauli den 2. december kl. 14:00 så børnene kan få et par
hyggelige timer med julemanden og julenisserne.


Med venlig hilsen
GRUNDEJERFORENINGEN FOR BILLUNDOMRÅDET
Bestyrelsen