INFORMATION TIL MEDLEMMERNE.

Sankning af træ.

Skoventreprenøren har meldt ud, arbejdet afsluttes i dag, den 14. marts, så der kan sankes træ fra og med den 15. marts.

Der er skønnet mellem 150 til 200 rummeter træ, der er noget at tage fat på.

Grene og kviste fra ca. 7 cm og mindre skal forblive liggende i skoven af hensyn til biodiversiteten.

De første 3 mtr. ud mod stien skal friholdes total for al skovhugst, for at give plads til bortfejning af nedfaldne blade og snerydning i vintertiden.

Der må ikke køres med biler på cykel/gangstierne.

Med venlige hilsner

GRUNDEJERFORENINGEN FOR BILLUNDOMRÅDET

Formand

Flemming Elmdal Kramer

Fyrremejsevej 5

6500Vojens

Tlf. 4032 2774

elmdal@mail.dk