Når græsset bliver klippet.

Når græsset bliver klippet.

Haderslev kommune har overtaget den kontrakt om vedligeholdelse af de grønne områder,
der blev indgået mellem det daværende Vojens Kommune og GFB tilbage i 1984.

Når klippearbejdet foregår, er det ikke maskinføreren man skal kontakte
(nogle medlemmer har tillige været ubehersket) det er ikke rimeligt, den aktuelle
kommunale medarbejder udfører kun det job, han er sat til at udføre.

Ønsker man at klage, skal det ske til Haderslev Kommune.

Telefon 74343434

Mail: vejpark@haderslev.dk

Bestyrelsen i GFB arbejder til stadighed og vedholdende med at få ændret, og øget niveauet,
af den alt for dårlige vedligeholdelse af vore områder der finder sted.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grønne områder.

Der har siden kommune sammenlægningen, været megen utilfredshed med hvordan de grønne områder er blevet vedligeholdt,
i vores del af kommunen. Her kan der læses hvad der er blevet omtalt.
 

Kommunens oplæg til græsslåning i Billundområdet

Grønne områder kilpes 13 gange årligt.                                                                                    22.5.2016

Gule områder klipes 4 gange årligt.

Rune-Dussebakken

Billund 1

Serviceniveauer i Park- & Vejdrift – Grønne områder

Bynære arealer (Haderslev, Vojens, Gram).

http://www.haderslev.dk/files/14713/Serviceniveauer_politisk.pdf

Boligområd

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Billund-kvarteret får klippet græs oftere

I JydskeVestkysten, fra den 9 november, kan der læses at Billund kvarteret skal have klippet græs oftere,
og at denne artiklen har været vist her på GFB's hjemmeside, som information til foreningens medlemmer,
også til de som ikke modtager JydskeVestkysten. Fra Haderslev kommune er der kommet et ønske om,
at denne artikel ikke vises her på siden, men kan læses på denne link.

http://www.jv.dk/artikel/2157050:Haderslev--Billund-kvarteret-faar-klippet-graes-oftere

Store maskiner på cykelstien, hvor også børn færdes. Der bliver ikke taget hensyn til sikkerheden.

Først undlader Kommunen at vedligeholde de grønne områder, hvorefter de sender en landmand
til at høster det græs, som er over en meter høj, og det er i et parcelhus område.
Her bliver der ikke taget hensyn til sikkerheden.

Landmand

Kommunen får en landmand til at høste det lange græs i vores bolig område, det skaber utryghed med
de store maskiner, som kører på cykelstien, det ødelægger også belægningen.

Landmand.

Landmand høster i vores boligområde, alle foto © D.Gjelstrup.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningen har den 2.9.2015 haft besøg fra Haderslev kommune, som ville besigtige de grønne arealer i Billund-området. 
De som deltog var byrådsmedlemmer, Plan- & Miljø og GFB's bestyrelse. Grunden til mødet var, at se området inden et 
byrådsmøde senere på dagen, og som bestyrelsen for GFB ikke havde adgang til, området var blevet klippet dagen før, 
så det så pænt ud den dag.

Fra dette byrådsmøde kom der efterfølgende et oplæg fra kommunen.

Høring af påtænkt ændring af serviceniveau vedrørende græsklipning i Billundkvarteret, Vojens
Efter besøget hos jer onsdag den 2. september 2015 behandlede Udvalget for Plan og Miljø samme eftermiddag sagen vedrørende plejen af offentlige arealer i Billundkvarteret, Vojens.

Udvalget valgte, at sende den beslutning, som man havde tænkt sig at træffe, i høring hos jer i grundejerforeningen. Herefter vil man på det kommende udvalgsmøde, mandag den 5. oktober 2015, træffe en endelig beslutning i sagen.
Den påtænkte beslutning
Udvalget for Plan og Miljø besluttede den 2. september 2015, at man har i sinde 
§    At fastsætte vedligeholdelsesniveauet for græsklipning i Billundkvarteret til 150.000 kr. pr. år for hele arealet
§    At tilbyde jer (Grundejerforeningen) at overtage vedligeholdelsesforpligtelsen for hele græsarealet i Billundkvarteret mod en kommunal betaling på 150.000 kr. pr. år.

Såfremt I, i grundejerforeningen, vælger at overtage vedligeholdelsesforpligtelsen for græsarealet har Udvalget for Plan og Miljø i sinde, at ophøre med at kræve betaling hos grundejerne.

Haderslev Kommune agter, at fortsætte med at vedligeholde legepladser, buske, træer, bænke, affaldsstativer og belægninger.
Høringsfrist
Udvalget for Plan og Miljø ønsker at kunne afslutte sagen på deres kommende møde.

( afgørelsen er udsat til efter den ekstraordinær generalforsamling )

Vil du vide mere, hvad aftalen er fra 1983.

1983 bilag vedrorende aftalen med kommunen.pdf

Landmand klipper græs i et boliområde med store maskiner, 25.5.2015, Foto © Gjelstrup.

 

 

Grønneområder

Grønne arealer skal igen klippes i Billund-kvarteret

AF: LARZ GRABAU , LGR@JV.DK 
Publiceret 03. juni 2015 kl. 21:30

I 2010 besluttede byrådet at spare på græsslåningen i blandt andet Billund-kvarteret, hvor der er store græsarealer. Besparelsen blev dog først ført ud i livet i 2012. og så væltede klagerne ind fra området. 

Foto: Larz Grabau


 

 

En gammel besparelse rulles nu tilbage. De vilde enge i parcelhuskvarteret skal igen trimmes regelmæssigt.

Fakta

Sagen kort 

I 2010 var der en større sparerunde i kommunen. Nogle af pengene blev fundet ved at spare på græsslåningen af de store grønne arealer i Billund-kvarteret. Fra at få slået græsset en-to gange om ugen blev størstedelen kun slået én gang om året. Kun kanterne blev trimmet regelmæssigt. Resultatet blev at bevoksningen blev én meter høj. I øjeblikket står græsset, blomster og ukrudt i en halv meters højde.

VOJENS: Tre år efter beboerne i Billund-kvarteret første gang klagede over, at de pludselig havde fået vilde enge som naboer i stedet for velslåede græsplæner, er der nu udsigt til, at kommunen ændrer principperne for græsslåning i området.

- Det har vi sat i gang med et højere plejeniveau. For de der har indbetalt de penge, så kan det ikke passe, at de skal snydes, ved at de ikke laver arbejdet. Det ligner en brakmark. Jeg ville skamme mig, hvis der så sådan ud rundt om min gård, siger formand for udvalget for Plan og Miljø Benny Bonde (LA).

Fra at få slået græs cirka én gang om ugen blev græsset på de englignende arealerne kun slået én gang om året i 2012. Men nu er der udsigt til, om ikke én gang om ugen så lidt oftere klipning.

- Det bliver slået efter behov. Der skal nok regne med at det bliver hver 14. dag.

Dejligt

- Det er da dejligt. Det har vi kæmpet for i tre år. Det er jo kun kanten, der bliver slået. De slår ikke de grønne områder, siger formanden for Grundejerforeningen for Billund-området Flemming Kramer.

Arealerne er kommunens. Helt tilbage i 1984 lavede beboerne i området en aftale med Vojens Kommune, hvor de hver betalte et engangsbeløb på 2250 kroner for at kommunen skulle passe arealerne.

Andre og senere tilkomne måtte lægge et årligt beløb. Det er med pristalsreguleringer nu på 901 kroner om året. Den ordning er omkring 70 husstande ud af de cirka 650 husstande i området med i.

- Men vi har jo ikke fået noget for de penge.

Hvordan den nye ordning skal finansieres, skal politikerne i udvalget nu til at finde ud af.