ORIENTERING: Legepladser

Alle officielle tilladelser er nu på plads, dermed kan projektet igangsættes.

Arbejdet med opgraderingen / reetablering af selve legepladsen på Runebakken – påbegyndes i uge 23.

Arbejdets omfang er udgravning af området, opsætning og montering af alle legeredskaber, opfyldning med faldsand samt levering af borde-bænkesæt.

Arbejdet forventes færdigt inden for en periode på ca. 3 uger.

Efter færdiggørelsen skal pladsen godkendes af en tilsynsmyndighed.

Der vil blive afholdt en indvielse af pladsen efter færdiggørelsen / godkendelsen.

Legepladsens officielle adresse er:
Runebakken 88A


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

KONTIGENT OPKRÆVNING 2019

Vojens 02-04-2019

Til Alle Medlemmer i Grunderejerforeningen Billundområder i Vojens

Vedr. Kontingent opkrævning for 01/01-2019 til 31/12-2019

Kære Grundejer Det er pålagt bestyrelsen at indkræve det årligt kontingent, hvor beløbsstørrelsen i henhold til vedtægterne, som blev fastsæt på generalforsamlingen den 27 marts 2019. for kalenderåret fastsat et kontingent på 200,00 kr.pr grundstykke.

Jeg skal derfor venligst anmode dig om at indbetale de 200,00 kr. ( pr grundstykke man ejer) senest den 5 Maj 2019 på grunderejerforeningens konto i Sydbank.

Regn. Nr. 7990

Konto nr. 1068282

VIGTIGT: Idet du som tekst bedes anføre Gadenavn og husnummer og navn på ejerne af grunden. I den anførte rækkefølge så der ikke kan opstå misforståelser.

Jeg skal samtidig oplyse at såfremt betaling ikke indgår til tiden. vil der på løbe et rykkergebyr på 100,00 kr. pr rykker / påkravsskrivelse.

Efter 3 rykker fra Foreningen af vil sagen videre gives til vores advokat, som vil tage sig af resten.

Bemærk venligst – ER DU LEJER I ET HUS, skal du videre give seddelen til ejeren af grundstykket så han kan få betalt.

HVIS du er en af dem der ALLEREDE har betalt kontingent for 2019,skal du blot glemme denne her opkrævning.

Og nej alle opkrævninger vil blive sendt til Jeres postkasser for jeg kan ikke sidde at undersøge hvem der bor i husene… da der er stor udskiftning i hushandler for tiden..( og vil ikke blive sendt rund pr mail eller anden vis).

Med venlig hilsen

Kurt Brændekilde Kasserer for GFB Vojens

Formand Flemming Elmdal Kramer Fyrremejsevej 5 6500 Vojens 40322774 elmdal@mail.dk

Kasserer Kurt Brændekilde 24217675 gfb@sommerlund.dk