Til medlemmerne af GFB der har ratebetaling vedr. de grønne områder.

 

Ønsker man at afvikle ratebetalingen for vedligeholdelse en af de grønne områder, der p.t. udgør kr. 901,- pr. år kan dette ske ved  henvendelse til Haderslev Kommune.

 

Beløbet til fuld indfrielse vil udgøre ca. 4.700,-  kr. 

 

Indfrielsen skal dog ske senest den 27. november 2020, hvis man ønsker det skal være gældende fra nytår 2021.

 

Forhistorie –

Da GFB i 1984 indgik aftale med Vojens Kommune om at kommunen skulle overtage plejen af af de grønne områder, indeholdt denne aftale 2 muligheder for GFBs medlemmer med hensyn til betaling/frigørelse.

Ved fuld og hel indfrielse skulle man inden udgangen af februar måned 1984 indbetale kr. 2.250,- til Vojens Kommune, eller man kunne vælge en ratebetaling, der nu i 2020 indebærer et gebyr på 901,- kr. på årsbasis. Beløbet tilfalder Haderslev Kommune og betales via ejendomsskattebilletten.

Der er pr. dags dato (20.11.2020) 78 grundejere der er på ratebetaling.

 

Med venlige hilsner

 

Bestyrelsen

 

 

Runebanden

Det er dejligt, at der er så stor aktivitet på GFBs  nye legeplads -  Runebandens Legeplads - på Runebakken 88A.

Se ekstra billede i fotogalleri

Orientering vedr. legeplads

Alle officielle tilladelser er nu på plads, dermed kan projektet igangsættes.

Arbejdet med opgraderingen / reetablering af selve legepladsen på Runebakken – påbegyndes i uge 23.

Arbejdets omfang er udgravning af området, opsætning og montering af alle legeredskaber, opfyldning med faldsand samt levering af borde-bænkesæt.

Arbejdet forventes færdigt inden for en periode på ca. 3 uger.

Efter færdiggørelsen skal pladsen godkendes af en tilsynsmyndighed.

Der vil blive afholdt en indvielse af pladsen efter færdiggørelsen / godkendelsen.

Legepladsens officielle adresse er:

Runebakken 88A.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ny legeplads

GFB har nu modtaget ibrugtagningstilladelse til at legepladsen må benyttes.

Det røde bånd om legepladsen er fjernet, og rykket ud til lampestanderne, for at beskytte arealet med nysået græs.

Haderslev Kommune leverer gyngestativ samt borde-bænkesæt.

Grundet sommerferie kan det desværre først ske i begyndelsen af august måned 2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bordebænkesæt

 Montering af 2 borde-bænkesæt på Runebandens Legeplads, er ved at være helt på plads.

Bænkene er ikke flytbare. De er placeret så der både kan vælges mellem at sidde i solen (når den er fremme!) samt 1 sæt er placeret så der primært er skygge.

I løbet af meget kort tid, kommer de sandkassesand i den nye sandkasse.

Så vender bestyrelsen tilbage med ny info.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

JULETRÆSFEST

CORONAVIRUS

 

På grund af Coronavirus samt de deraf følgende restriktioner, er vi desværre nødsaget til at aflyse GFBs traditionelle Juletræsfest i år.

 

Med venlige hilsner

Bestyrelsen

 

 

 

Indvielse af Runebandens Legeplads