Velkommen til GFB. Grundejerforeningen for Billundområdet Vojens.

 

 

OBS OBS

Kommunens gadelysentreprenør har kørt en runde i vængerne omkring Fuglehaven, og har kunnet konstatere, at der fortsat er borgere, der ikke har fået klippet fri omkring gadelysmasterne.

 

Der er også en del steder, hvor der er monteret postkasser på gadelysmasterne, -disse skal borgerne afmontere, ellers tager entreprenøren dem med, når masterne fjernes.

 

De steder, hvor postkasserne er sat tæt op ad masterne, bedes disse opgravet, for at vores graveentreprenør kan komme til.

 

Haderslev Kommune hjælper gerne med at få klippet fri omkring masterne for ca. 465 kr./mast inkl. moms.

 

Ønskes denne løsning bedes borgerne kontakte mig hurtigst muligt på mail:

 

CAVH@haderslev.dk eller på telefon 74 34 23 25.

 

 

 

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING

 

Til medlemmerne i GFB

Grundet Corona pandemien, hvor hverdagen for langt de fleste af os, er fuldstændig ændret, og hvor næsten ingenting er som tidligere.

Vores ordinære generalforsamling, varslet til den 31. marts 2021 kl. 19:00 i 

Frøs Arena 

er vi derfor desværre nødsaget til at udsætte grundet forsamlingsforbuddet, og uden kendskab til, hvornår det kan tillades afviklet. 

Det årlige kontingent til GFB skal dog fortsat indbetales. 

Sidste års generalforsamling besluttede at bibeholde kontingentet på 200 kr. som  indbetales på foreningens bankkonto:

Sydbank:

Reg. Nr. 7990

Kt. Nr. 1068282

Med venlige hilsner

Bestyrelsen

 

Renovering af legepladsen på Dyssebakken

 

Legepladsen på Dyssebakken er ved at blive renoveret, derfor er den næsten lukket helt ned.

Straks alle legeredskaber er klar til brug, oplyses det her på hjemmesiden.

Der kan desværre ikke oplyses nogen 100% sikker åbningsdato endnu, men der arbejdes målrettet på at gøre ventetiden så kort som muligt.

Vi håber den nyrenoverede plads bliver til glæde og gavn for både børn og vokse.

MVH Bestyrelsen

 

 

Generalforsamling 2021

 

Se regnskab og budget under Punktet Generalforsamling 2021

 

 

 

Billundskvarteres baggrund

Billundskvarteres baggrund.pdf (316.5 KiB)