Velkommen til GFB. Grundejerforeningen for Billundområdet Vojens.

 

 

Vojens, den 27/5-2021 

PÅMINDELSE 

Kære medlem  

Det er pålagt bestyrelsen at indkræve et årligt kontingent, hvor beløbsstørrelsen i henhold til  vedtægterne, fastsættes på generalforsamlingen. På ( 200,00 Kr.). 

Vi har desværre måttet konstatere at vi stadig ikke har modtaget nogen kontingent indbetaling  for 2021 fra dig. 

Vi tror den manglende indbetaling skyldes en forglemmelse.  

Vi skal derfor anmode om, at indbetalingen for indeværende år 2021 er modtaget af foreningen  senest den 11/06-2021 da vi ellers er nødsaget til at overgive sagen til advokat, med deraf  følgende ekstra omkostninger for jer. 

Da det er en påmindelse så skal du betale nedenstående ind på følgende konto nr. 7990-1068282 Ellers se på hjemme siden. 

Du skal nu betale de 200,00 kr. for kontingent 2021. 

Hvis du har betale så send en kvittering på det , da vi ikke kan se den i vores system. Skulle der være eventuelle spørgsmål, kan henvendelse ske til undertegnede på mail.

Med venlig hilsen 

Kurt Brændekilde, Dyssebakken 135, 6500 Vojens gfb@sommerlund.dk

Kasserer

 

Rutchebane på Runebanden

Til medlemmerne i GFB

 

Der er opstillet denne flotte rutchebane på Runebandens Legeplads. 

 

Det er gjort i en rigtig god mening, og til glæde for børnene.

 

Det er meget beklageligt, men det er desværre IKKE tilladt.

 

Alle legeredskaber er opstillet efter en lovgivning, der fastsætter de indbyrdes afstande de enkelte legeredskaber imellem, samt til kanter m.v. for at pladsen kan godkendes og må benyttes.

 

Legepladsen skal kontrolleres og bliver kontrolleret af bl.a. en uafhængig statslig aut. Legepladsinspektør, for til stadighed at kan være godkendt brug.

 

Bestyrelsen beklager, men vi er nødt til at gøre opmærksom på at det kan give problemer for brugerne.

 

 

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING

 

Til medlemmerne i GFB

Grundet Corona pandemien, hvor hverdagen for langt de fleste af os, er fuldstændig ændret, og hvor næsten ingenting er som tidligere.

Vores ordinære generalforsamling, varslet til den 31. marts 2021 kl. 19:00 i 

Frøs Arena 

er vi derfor desværre nødsaget til at udsætte grundet forsamlingsforbuddet, og uden kendskab til, hvornår det kan tillades afviklet. 

Det årlige kontingent til GFB skal dog fortsat indbetales. 

Sidste års generalforsamling besluttede at bibeholde kontingentet på 200 kr. som  indbetales på foreningens bankkonto:

Sydbank:

Reg. Nr. 7990

Kt. Nr. 1068282

Med venlige hilsner

Bestyrelsen

 

Renovering af legepladsen på Dyssebakken

 

Legepladsen på Dyssebakken er ved at blive renoveret, derfor er den næsten lukket helt ned.

Straks alle legeredskaber er klar til brug, oplyses det her på hjemmesiden.

Der kan desværre ikke oplyses nogen 100% sikker åbningsdato endnu, men der arbejdes målrettet på at gøre ventetiden så kort som muligt.

Vi håber den nyrenoverede plads bliver til glæde og gavn for både børn og vokse.

MVH Bestyrelsen

 

 

Generalforsamling 2021

 

Se regnskab og budget under Punktet Generalforsamling 2021

 

 

 

Billundskvarteres baggrund

Billundskvarteres baggrund.pdf (316.5 KiB)