Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19:00
På Hotel Vojens

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning om foreningens virke i det foregående regnskabsår.
4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til §10
    Bestyrelse: På valg er Flemming Elmdal Kramer og Jonna Hansen
8. Valg af revisorer og suppleanter i henhold til §10.
9. Eventuelt.

 

Med Venlig Hilsen 

Bestyrelsen

 

Af hensyn til traktement, gerne tilmelding pr. mail til formanden, elmdal@mail.dk

 

Coronavirus

CORONAVIRUS

 

GRUNDET SPREDNINGEN AF CORONAVIRUSEN ER GFB DESVÆRRE NØDSAGET TIL AT AFLYSE DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 18.03.2020 PÅ HOTEL VOJENS.

 

DER VIL SENERE BLIVE INDKALDT TIL AFHOLDELSE AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, DER KAN AF NATURLIGE GRUNDE IKKE FOR NÆRVÆRENDE OPLYSES NOGEN DATO.

 

Med venlige hilsner

 

Bestyrelsen