Generalforsamling 2020 september

 

Indkaldelse

 

Ordinær generalforsamling

 

Onsdag den 30.september 2020 kl. 19:00

 

På Hotel Vojens

 

Dagsorden

 

  1. 1.    Valg af dirigent.
  2. 2.    Valg af referent.
  3. 3.    Formandens beretning om foreningens virke i foregående regnskabsår 2019.
  4. 4.    Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  5. 5.    Indkomne forslag.
  6. 6.    Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent.
  7. 7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til §10.

På valg er: Flemming Elmdal Kramer & Jonna Hansen. Begge modtager genvalg.

  1. 8.    Valg af revisorer og suppleanter i henhold til §10.
  2. 9.    Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at udskyde generalforsamlingen (igen) såfremt myndighederne ændrer forsamlingsreglerne grundet Covid-19.

 

Af hensyn til traktement, gerne tilmelding pr. mail til formanden.