Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 27.3.2019 kl. 19:00
På Hotel Vojens

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning om foreningens virke om i foregående regnskabsår
4. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Det kommende års budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til §10
Bestyrelsen: På valg er: Ib Erbs - Kurt Brændekilde - Marianne Roth Sørensen
8. Valg a revisorer og suppleanter i henhold til § 10
9. Eventuelt

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Af hensyn til traktement, gerne tilmelding pr. mail til formanden, elmdal@mail.dk