Ekstraordinær generalforsamling 2015

Ekstraordinær generalforsamling.                                                          20.10.2015.

 

Grundejerforeningen for Billundområdet har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling,

tirsdag den 20 oktober 2015. og det blev afholdt kl. 19.00 i SE-Arena Vojens.

Der var 177 medlemmer som var mødt frem, hvoraf der var 124 stemmeberettiget/grundejer,

og 3 fuldmagter, 1 gæst.

 

Formanden bød velkommen til medlemmerne, og han var meget tilfreds med det store fremmøde,

og håber på at lige så mange vil komme til den ordinær generalforsamling.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Beslutning om oplæg fra Haderslev Kommune.

 

 

1. Valg af dirigent.

Chresten Struck blev forslået og valgt som dirigent.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, efter foreningens vedtægter. Som referent blev Detlef Gjelstrup valgt.

 

Formanden fortalte hvordan forløbet har været siden dengang det var Vojens kommune til den nu Haderslev kommune, hvor vedligeholdelsen af de grønne områder har været meget ringe.

Den 2 september var Plan- & Miljø, byrådsmedlemmer samt GFB’s bestyrelse med til et møde ved Runebakken, for at besigtige området inden et byrådsmøde, hvor det var på dagsorden, og sjovt nok var græsset blevet klippet dagen forinden.

Fra dette byrådsmøde kom der dette oplæg fra kommunen, som medlemmerne fra GFB skulle tage stilling til.

 

2. Beslutning om oplæg fra Haderslev Kommune.

Udvalget for Plan og Miljø besluttede den 2. september 2015, at man har i sinde

  • At fastsætte vedligeholdelsesniveauet for græsklipning i Billundkvarteret til 150.000 kr. pr. år for hele arealet.
  • At tilbyde jer (Grundejerforeningen) at overtage vedligeholdelsesforpligtelsen for hele græsarealet i Billundkvarteret mod en kommunal betaling på 150.000 kr. pr. år.

 

Fra salen kom mange spørgsmål, som formanden besvarede.

Der var en bred enighed omkring, at det er kommunen som har vedligeholdelsen pligten, og at medlemmerne har betalt sig til den aftale, og at vedligeholdelsen niveau i GFB’s område skal være den samme som den øvrige grønne områder i Haderslev kommune.

 

Afstemning

Hver fremmødt grundejer har fået en stemmeseddel udleveret, if. vedtægten §8 stk.4.

Som stemmetæller valgtes foreningens to revisor.

I alt var der blevet udleveret 127 stemmesedler.

Optælling : 125 nej stemmer til kommunes oplæg til at GFB skal overtage forpligtelsen.

2 stemmer blev ikke afleveret tilbage.

 

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for en god ekstraordinær generalforsamling,

og nu har bestyrelsens medlemmernes opbakning til at afvise kommunens forslag.

Den ekstraordinær generalforsamling sluttede kl. 21:30.

 

Referent.

Detlef Gjelstrup.