Indvielse af Runebandens Legeplads

Bordebænkesæt

 Montering af 2 borde-bænkesæt på Runebandens Legeplads, er ved at være helt på plads.

Bænkene er ikke flytbare. De er placeret så der både kan vælges mellem at sidde i solen (når den er fremme!) samt 1 sæt er placeret så der primært er skygge.

I løbet af meget kort tid, kommer de sandkassesand i den nye sandkasse.

Så vender bestyrelsen tilbage med ny info.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ny legeplads

GFB har nu modtaget ibrugtagningstilladelse til at legepladsen må benyttes.

Det røde bånd om legepladsen er fjernet, og rykket ud til lampestanderne, for at beskytte arealet med nysået græs.

Haderslev Kommune leverer gyngestativ samt borde-bænkesæt.

Grundet sommerferie kan det desværre først ske i begyndelsen af august måned 2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Orientering vedr. legeplads

Alle officielle tilladelser er nu på plads, dermed kan projektet igangsættes.

Arbejdet med opgraderingen / reetablering af selve legepladsen på Runebakken – påbegyndes i uge 23.

Arbejdets omfang er udgravning af området, opsætning og montering af alle legeredskaber, opfyldning med faldsand samt levering af borde-bænkesæt.

Arbejdet forventes færdigt inden for en periode på ca. 3 uger.

Efter færdiggørelsen skal pladsen godkendes af en tilsynsmyndighed.

Der vil blive afholdt en indvielse af pladsen efter færdiggørelsen / godkendelsen.

Legepladsens officielle adresse er:

Runebakken 88A.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kære hundelufter

Du er velkommen i området med din hund, men tag venligst en pose med til hundens efterladenskaber.

HUSK HUNDE SKAL FØRES I SNOR.

Efter hundelovens §3 stk.1, 1,-4 pkt. er det forbudt i byer og områder med bymæssig bebyggelse at lade hunde færdes på gade veje eller stier m.v. der er åbne for almindelig færdsel, uden at de føres i snor.

Hvad koster det at overtræde reglerne?

Med indførelsen af den nye hundelov d. 1. juli 2010 er størrelserne på bøderne for overtrædelse af hundeloven steget væsentligt, og de hunderelaterede bødestørrelser er nu som følger:

  • Hunden løber hjemmefra: 2000 kr.
  • Hunden mangler hundetegn: 1000 kr.
  • Hunden mangler ID mærkning og registrering i Dansk Hunderegister: 2000 kr.
  • Hunde mangler ansvarsforsikring: 3000 kr.
  • Hunden bider eller forvolder andre skader på mennesker eller dyr. Mindst 4000 kr.
  • Hundeejeren overtræder snorpligt og mundkurvspligt: 2000 kr.

Vi har desværre oplevet at løsgående hunde generer andre med hunde, og som har hunden i snor.